tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo

Xzense

Xzense – är lösningen
Med en xzense kontroll (i samband med en exodraft skorstenens fläktsystem) få du full kontroll över din eldstad och maximal komfort. Inget mer krångel när du tänder och återfyller med mer ved i din eldstad. Med en knapptryckning, antingen på xzense eller på din telefon (via xzense-appen) får du en perfekt “brasa” i din eldstad.

Detta är oavsett yttertemperatur, lufttryck, vindhastighet, vindriktning och annat väder och säsongsbetonade faktorer som påverkar skorstenens draget och din eldstad. Ytterligare fördelar är mindre rökutsläpp, bättre och förbränning, mer effektiv bränsleekonomi och snabbare uppvärmning. Med andra ord, xzense är meningsfullt.

 • Fullständig kontroll över din eldstad
 • Kapacitiv pekskärm
 • Lång batteritid
Beskrivning Xzense
Mål (H x B x D) 72 x 86 x 25 mm
Vikt 120 g
Densitetsklass IP20
Spänning 5 V (USB)
Material ABS
Omgivningstemperatur 0 ºC - 40 ºC
Frekvens for radiokommunikation 868 MHz
Batterityp Li-Po Batteri
Batteri livslängd 30 dage (preliminär)
 • Styrenhet Xzense
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EFC16

EFC16

Du kan manuellt manövrera exodraft-rökgasfläktar med hjälp av styrning av typ EFC16, en elektronisk varvtalsreglering. Rökgasfläktens motorvarvtal kan regleras regelbundet med styrning av typ EFC16, vilket gör att rökgasfläkten kan justeras mellan 25 och 100%.

Därför kan du anpassa rökgasfläkten hur du vill, oavsett om du startar en eld eller fyller på bränsle.

 • Elektronisk varvtalsreglering
 • Manuell manövrering
Beskrivning EFC16
Höjd (mm) 85
Bredd (mm) 85
Djup (mm) 52
Max. laddning 1,5 A
Säkring T 1,6 AH
Volt 230 V AC, 50 Hz
Omgivningstemp. 0 ºC – +40 ºC
Densitetsklass IP 30
Material ABS
Färg Vit
 • Styrenhet EFC16
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EFC18 controller

EFC18

Du kan styra EFC18 manuellt med hjälp av 9 olika hastigheter med inbyggd, automatisk start/stopp för exodrafts rökgasfläkt.

Boostfunktionen gör att fläkten går på full fart vid uppstarten, vid vedpåfyllnad under eldning så är det en Boostfunktion på 3 minuter.

EFC18 är utrustad med en temperatursensor som kan installeras under rökgasfläkten.

 • Nio unika inställningar
 • Automatisk start/stopp
 • Temperatursensor
Beskrivning EFC18
Höjd (mm) 85
Bredd (mm) 85
Djup (mm) 32,5
Max. laddning 1,2 A
Säkring T 1,25 AH
Volt 230 V AC, 50 Hz
Temp-intervall för sensor -50 ºC – +400 ºC
Omgivningstemp. 0 ºC – +40 ºC
Densitetsklass IP 30
Material ABS
Färg Vit
 • Styrenhet EFC18
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EFC21 controller

EFC21

Styrenheten EFC21 har utvecklats för gasspisar som är anslutna till en exodraft-rökgasfläkt.

Styrningen övervakar felsäkerhetsfunktionen och om det inte finns tillräckligt drag i skorstenen stoppar EFC21 gastillförseln till den öppna spisen. Detta är för att se till att ingen gas kommer ut i rummet.

När EFC21 aktiveras drivs rökgasfläkten med full fart. Om flödesmätaren bekräftar att skorstensdraget är tillräckligt kan eldstaden tändas och hastigheten på rökgasfläkten regleras till ett i förväg inställt värde.

 • Utvecklad för gaseldstäder
 • Övervakar felsäkerhetsfunktionen
 • Ser till att ingen gas läcker ut i rummet
Beskrivning EFC21
Höjd (mm) 85
Bredd (mm) 126
Djup (mm) 32
Felsäker tryckreglering (PDS) 24 V DC (försörjning för sluten krets)
Säkring 3,15 A T
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Rökgasfläktsutlopp 1,8 A/230 V (AC 3)
Output, gas magnetventil (SMG) 230 V AC, max. 100 VA
DIP-switchinställningar Manuell inställning med tre minuters caster
Input, fjärrkontroll På/Av-knappen 24 V DC (försörjning för sluten krets)
Inställningar för skorstenens fläkthastighet Potentiometer på kretskortet
Reläoutput Max. 3,15 A 230 V AC/3,15 A 30 VDC (Laddning: 3,15 AT)
Omgivningstemperatur -10 ºC til 40 ºCt
Densitetsklass IP 30
Material ABS
Färg Vit
GASTEC-godkännande Certifikat-nr.: PIN:0063BT1395
 • Styrenhet EFC21
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EFC35 controller

EFC35

EFC35 är en elektronisk varvtalsreglering för exodrafts rökgasfläktar som manövreras manuellt.

Skorstenfläktens varvtal kan regleras i steg med EFC35 och dess effektivitet kan justeras från 25 till 100%. Du kan därför ändra din rökgasfläkt utefter dina befintliga behov, oavsett om du vill starta en eld eller fylla på bränsle.

 • På/Av-knapp med LED-indikator
 • Manuell manövrering
Beskrivning EFC35
Höjd (mm) 102
Bredd (mm) 74
Djup(mm) 67
Max. laddning 3,5 A
Säkring T 4 AH
Volt 230 V AC, 50 Hz
Omgivningstemp. 0 ºC – +35 ºC
Densitetsklass IP 30
Material ABS
Färg Vit
 • Styrenhet EFC35
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EBC10 controller

EBC10 *

EBC10-Automatic är en automatisk styrenhet med en tryckgivare (XTP) för en panna eller andra anläggningar med en värmekälla.

Med hjälp av XTP-sensorer, som installeras i skorstenen, övervakas det låga trycket och upprätthållas genom reglering av hastigheten på rökgasfläkten.

Styrningen har ingångar och utgångar för en panna.

 • Tryckomvandlare
 • XTP-sensorer
 • För en värmekälla
Beskrivning EBC10
Mått (H x B x D) 204 x 240 x 77 mm
Vikt 1,62 kg
Densitetsklass IP 54
Kontrollintervall 0 Pa – 150 Pa
Säkring T 4 A
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Stömförbrukning 475 W
Inställningar för skorstenens fläkthastighet Potentiometer på kretskortet
Reläoutput Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Laddning: 3,15 AT)
Omgivningstemperatur -20 ºC – +60 ºC
Material ABS
Färg Vit
GASTEC-godkännande Certifikat-nr.: PIN:0063BT1395
 • Styrenhet EBC10
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
EBC20 controller

EBC22 *

EBC20 är en automatisk styrenhet med en tryckgivare (XTP) för flera pannor eller andra anläggningar där många värmekällor är kopplade till samma skorsten.

Med hjälp av XTP-sensorer, som installeras i skorstenen, övervakas det låga trycket och upprätthållas genom reglering av hastigheten på rökgasfläkten.

Du kan reglera upp till fyra pannor med hjälp av reläboxen ES12 från exodraft.

 • Tryckomvandlare
 • XTP-sensorer
 • För en värmekälla
Beskrivning EBC20/22*
Mått (H x B x D) 204 x 240 x 77 mm
Vikt 1,62 kg
Densitetsklass IP 54
Kontrollinterval 0 Pa – 150 Pa
Säkring T 4 A
Spänning 230 V AC, 50 Hz
Stömförbrukning 475 W
Inställningar för skorstenens fläkthastighet Potentiometer på kretskortet
Reläoutput Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Laddning: 3,15 AT)
Omgivningstemperatur -20 ºC – +60 ºC
Material ABS
Färg Vit
GASTEC-godkännande Certifikat-nr.: PIN:0063BT1395
 • Styrenhet EBC20
 • Styrenhet EBC22
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation
ehc20

EHC20

EHC20 är en SMART-värmeåtervinningsanordning för exodraft. Om temperaturen överstiger den avsedda på vattensidenivån öppnar EHC20:s den sekundära flödesventilen och styr förbränningsångan/gasen mot skorstenen.

Därav upphör överhettningen, vilket säkerställer säker drift.

EHC20 reglerar även en 3-vägs shuntventil för att upprätthålla cirkulation mot uppsamlingstanken, vilket inträffar när vattnet har uppnått den avsedda temperaturen.

Om vattnet inte har uppnått den avsedda temperaturen återcirkulerar värmeväxlaren tills den avsedda temperaturen uppnås.

 • Intelligent kontroll
 • Översikt över energibesparingar
 • Snabb inställning med Startup Wizard
Beskrivning EHC20
Höjd (mm) 228
Bredd (mm) 180
Djup (mm) 53
Display LCD-display, 128 x 128 px
Energiförbrukning 0,5-3 W
Spänning 100-240 V AC, 50-60 Hz
Intern säkring 2 A
Sensoringångar 8 x PT10002 x Grundfos-direktsensorer 1 x RC21
Arbetsyta, sensorer PT1000 -40 – 300 ̊C Grundfos-direkt 0 – 100 ̊C
Nätverkskopplingar Ethernet (valfritt) CAN bus
Media för läsning och skrivning MicroSD-läsare
Reläoutput Max. 3,15 A 250 V AC/3,15 A 30 VDC (Laddning: 3,15 AT)
Arbetstemperatur 0-40 °C
Förvaringstemperatur 0-60 °C
Max. fuktighet Max. 85% fuktighet, ingen kondensering
 • Styrenhet EFC15
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Documentation