tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo
 • rsv
 • rsv
 • rsv

RSV

Rökgasfläkten RSV från exodraft är enfläkt som skapats med en kraftfull vertikalt utblås.

Fläkten är placerad ovanpå skorstenen. Ett undertryck skapas i skorstenen och rökröret. Rökgasfläkten är lämplig för alla typer av bränsle, men är särskilt bra för fastbränsleeldstäder, värmepannor och kaminer.

 • Utvecklad för att tåla höga temperaturer
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapacitet
RSV009 1400 1 x 230 V 0,14 A 0,05 13 kg Upp til 740 m³/timme
RSV012 1400 1 x 230 V 0,35 A 0,13 17 kg Upp til 1,600 m³/timme
RSV014 1400 1 x 230 V 0,8 A 0,16 24 kg Upp til 2,350 m³/timme
RSV016 1400 1 x 230 V 1,8 A 0,32 35 kg Upp til 3,400 m³/timme
RSV160 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,04 12 kg Upp til 500 m³/timme
RSV200 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,07 18 kg Upp til 1,100 m³/timme
RSV250 1400 1 x 230 V 0,8 A 0,16 27 kg Upp til 1,500 m³/timme
RSV315 1400 1 x 230 V 1,8 A 0,37 37 kg Upp til 3,000 m³/timme
RSV400 1400 1 x 230 V 2,6 A 0,60 47 kg Upp til 4,400 m³/timme
RSV400 1720 3 x 230 V 4,0 A 0,75 52 kg Upp til 4,800 m³/timme
RSV450 1720 3 x 230 V 6,5 A 1,5 58 kg Upp til 7,300 mv/timme
 • RSV009-4-1
 • RSV012-4-1
 • RSV014-4-1
 • RSV016-4-1
 • RSV160-4-1
 • RSV200-4-1
 • RSV250-4-1
 • RSV315-4-1
 • RSV400-4-1
 • RSV400-4-2
 • RSV450-4-2
 • Xzense
 • EFC16
  EFC16
 • EFC18 controller
  EFC18
 • Frekvensomvandlare
 • Flänsar
 • Täckplåt
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
 • RS
 • rs255-285
 • rs

RS

Rökgasfläkttypen RS från exodraft är en fläkt som utvecklats för att släppa ut rök horisontellt (i sidled).

Rökgasfläkten kan användas för alla typer av bränslen, men är särskilt bra för fastbränsleeldstäder, värmepannor och kaminer.

RS009-016-modellerna kommer i ett par versioner: en åttakantig fästplatta för stålskorstenar och en kvadratisk monteringsplatta för tegelskorstenar.

Rökgasfläkten RS255-285 från exodraft är en unik fläkt för heta rökgaser.

Den är placerad ovanpå skorstenen och utsläpp sker horisontellt. Rökgasfläkten ger optimalt skorstensdrag oavsett skorstenens storlek, läge eller höjd. Den kan användas för befintliga och nya anläggningar.

Rökgasfläkterna RS285 och RS255 kommer med ett centrifugalt fläkthjul som är av aluminiumblad som är krökta.

 • Idealisk för fast bränsle
 • Robust Design
 • Utvecklad för smutsiga utrymmen
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapacitet
RS009 1400 1 x 203 V 0,3 A 0,05 9 kg Upp til 1,000 m³/timme
RS012 1400 1 x 203 V 0,3 A 0,09 14 kg Upp til 2,250 m³/timme
RS014 1400 1 x 203 V 0,6 A 0,13 18 kg Upp til 3,100 m³/timme
RS016 1400 1 x 203 V 1,2 A 0,29 25 kg Upp til 3,750 m³/timme
RS255 1400 1 x 203 V 0,4 A 0,07 14 kg Upp til 1,200 m³/timme
RS285 1400 1 x 203 V 0,8 A 0,18 20 kg Upp til 1,850 m³/timme
 • RS009-4-1
 • RS009-4-1-02
 • RS012-4-1
 • RS012-4-1-02
 • RS014-4-1
 • RS016-4-1
 • RS255-4-1
 • RS285-4-1
 • Xzense
 • EFC16
  EFC16
 • EFC18 controller
  EFC18
 • Frekvensomvandlare
 • Flänsar
 • Täckplåt
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
RSHT controller

RSHT

RSHT-rökgasfläkten är konstruerad för att fungera under extrema förhållanden med mycket höga rökgastemperaturer.

Det patenterade kylningen av motor och fläkthjul möjliggör kontinuerlig drift av rökgasfläkten vid temperaturer upp till 500°C. Toppbelastning (upp till fem minuter) med temperaturer upp till 700°C är möjligt med RSHT. Rökgasfläkten är en del av ett exodraft-system och måste anslutas till en exodraft-styrenhet. Se nedan för matchande accessoarer.

 • Utvecklad för extrema situationer
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapacitet
RSHT009 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,09 12 kg Upp til 350 m³/timme
RSHT012 1400 1 x 230 V 0,6 A 0,13 15 kg Upp til 800 m³/timme
RSHT014 1400 1 x 230 V 1,2 A 0,29 19 kg Upp til 1,300 m³/timme
RSHT016 1400 1 x 230 V 1,8 A 0,37 22 kg Upp til 2,350 m³/timme
 • RSHT009-4-1
 • RSHT012-4-1
 • RSHT014-4-1
 • RSHT016-4-1
 • Xzense
 • EFC16
  EFC16
 • EFC18 controller
  EFC18
 • Frekvensomvandlare
 • Flänsar
 • Täckplåt
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Video
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
RSHG controller

RSHG

RSHG är utformad för enskilda gaseldade pannor och gaseldstäder.

Rökgasfläkten släpper ut rök vertikalt och ett övervakningssystem är integrerat för att reglera flödet och trycket.

RSHG-fläkten är placerad ovanpå skorstenen och erbjuder ett reglerat undertryck oavsett skorstenen placering, hur stor eller lång den är. Rökgasfläkten kan användas på både befintliga och nya installationer.

RSHG är en komponent i ett exodraft-systemet och måste vara ansluten till en exodraft-styrning  EFC21. Matchande accessoarer listas nedan.

 • Utvecklad för enskilda gaseldade pannor och gaseldstäder
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapacitet
RSHG012 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,03 14 kg Upp til 625 m³/timme
RSHG014 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,04 18 kg Upp til 900 m³/timme
 • RSHG012-4-1
 • RSHG014-4-1
 • EFC21 controller
  EFC21
 • Flänsar
 • Täckplåt
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
rsvg

RSVG

RSVG är utformad för enskilda gaseldade pannor och gaseldstäder.

Rökgasfläkten släpper ut rök vertikalt och ett övervakningssystem är integrerat för att reglera flödet och trycket.

RSVG-fläkten är placerad ovanpå skorstenen och erbjuder ett reglerat undertryck oavsett placering av skorstenen, hur stor eller lång den är. Passar på befintliga och nya anläggningar.

RSVG är en komponent i ett exodraft-systemet och måste vara ansluten till en exodraft-styrning EFC21. Matchande accessoarer listas nedan.

 • Utvecklad för enskilda gaseldade pannor och gaseldstäder
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapasitet
RSVG200 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,07 18 kg Upp til 1,100 m³/timme
RSVG250 1400 1 x 230 V 0,8 A 0,16 27 kg
RSVG315 1400 1 x 230 V 1,8 A 0,37 37 kg Upp til 3,000 m³/timme
 • RSVG200-4-1
 • RSVG315-4-1
 • EFC21 controller
  EFC21
 • Flänsar
 • Täckplåt
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
rhg

RHG

RHG160 är en rökgasfläkt som kan användas till mindre gas eldstäder. Rökgasfläkten släpper ut rök horisontellt och innehåller ett integrerat övervakningssystem som omfattar en flödesmätare och tryckkontroll.

RG160-rökgasfläkten ger maximalt drag oavsett skorstenens storlek, läge eller höjd. Denna lösning kan användas i nya och befintliga installationer. Rökgasfläkten är en del av ett exodraft-system och måste anslutas till en exodraft-styrenhet EFC21. Se matchande accessoarer nedan.

 • För användning med mindre gas eldstäder
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt
RHG160 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,09 10 kg
 • RHG160-4-1
 • EFC21 controller
  EFC21
 • Flänsar
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
RSG controller

RSG

exodraft-rökgasfläkten RSG erbjuder negativt tryck tvärs över den totala diametern av skorstenen och rökkanalen, vilket kan regleras.

Fläkten är försedd med ett felsäkert system som automatiskt mäter rökgasernas hastighet. När hastigheten överskrider en säker och förinställd nivå är gaseldstaden klar för användning. Det felsäkra systemet stoppar gaseldstaden från att läcka ut och förhindrar giftiga gaser eller CO att komma in i fastigheten.

Fläkttypen RSG är monteras i yttervägg vilket tillåter en gaseldstaden att installeras i en fastighet utan skorsten. Fläktens kraft tillåter horisontella rökkanaler till en maximal längd på 15 meter.

 • Tillverkad för att fungera i orena och uppvärmda atmosfärer
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapacitet
RSG125 1400 1 x 230 V 0,3 A 0,04 11 kg Upp til 150 m³/timme
RSG150 1400 1 x 230 V 0,1 A 0,05 14 kg Upp til 275 m³/timme
RSG200 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,11 20 kg Upp til 575 m³/timme
 • RSG125-4-1
 • RSG150-4-1
 • RSG200-4-1
 • EFC21 controller
  EFC21
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories
 • Documentation
RHGC

RHGC

Koncentrisk gasrökgasfläkt RHGC

 • DESIGNFRIHET Möjlighet att installera horisontella, vertikala rökkanaler med många böjar. Max längd på rökkanalen är 60m och 15st 90 graders böjar.
 • BÄTTRE FÖRBRÄNNING Optimalt drag i eldstaden oavsett väderförhållanden. Max utgående effekt är 13Kw.
 • MINDRE DIAMETER PÅ RÖKKANALEN Inre och yttre rökkanalsdiameter kan minskas från 130/200 till 80/125mm, vilket underlättar för att få plats med skorstenen.
 • ÖKAD SÄKERHETT Konstant flöde-övervakning och automatisk avstängning. Överensstämmer med kraven enligt Gasdirektiven.
 • ATTRAKTIVT DESIGN RHGC är kompakt och i en minimalistiskt-stilren design Färgen bestämmer du själv!
 • För användning med mindre gas eldstäder
 • Robust Design
Varv per minut Spänning Amp kW Vikt
RHGC 1400 1 x 230 V 0,4 A 0,09 10 kg
 • EFC21 controller
  EFC21
 • Description
 • Technical Specifications
 • Accessories
 • Documentation
gsv

GSV

Fläkten GSV släpper ut rök vertikalt. Eftersom fläkten monteras ovanpå skorstenen skapas ett undertryck i både skorstenen och rökröret. GSV har utvecklats för tillämpningar där en stor mängd fett används och där regelbundet underhåll behövs.

Motorn är en asynkronmotor som är värmebeständig med variabel hastighet samt klass H-isolerad. Den har permanentsmorda och tätade kullager och är underhållsfri.

För fettdränering kommer GSV-fläkten utrustad med ett anslutningsrör extra fettet från rökgasfläkten riktas in i en uppsamlingsbricka (som du kan köpa som tillbehör) eller annan uppsamlingsanordning.

GSV är lämplig för kontinuerlig användning vid temperaturer upp till 250°C.

GSV-rökgasfläkten är en del av ett exodraft-system och måste kombineras med en exodraft-styrenhet.

En särskild kylningsvinge och luftspalter säkerställer kylning av motorn så länge fläkten är igång.

Kabeln är motståndskraftig mot höga temperaturer och tryckavlastad och skyddas av en armerad slang.

Alla dessa funktioner ger rökgasfläkten hög driftsäkerhet och lång livslängd.

 • Utvecklad för applikationer som använder stora fettvolymer
 • Robust Design
Produkt Varv / min. Volt Amp kW Vikt Kapasitet
GSV315 1400 1 x 230 V 1,8 A 0,37 37 kg Upp til 3,000 m³/timme
GSV400 1400 1 x 230 V 2,9 A 0,37 47 kg Upp til 4,400 m³/timme
 • GSV315-4-1
 • GSV400-4-1
 • EFC16
  EFC16
 • EFC35 controller
  EFC35
 • Flänsar
 • Frekvensomvandlare
 • Ytterligare monteringstillbehör
 • Description
 • Technical Specifications
 • Product Range
 • Accessories