tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo
lejligheter

Eldstäder och Kaminer

Rökgasfläkt för lägenhetshus

Det finns många lägenheter där kaminer inte kan användas på grund av otillräckligt drag.

De flesta väljer att inte använda sina eldstäder på grund av att kallras i skorstenar som ger illaluktande rök som kommer in i lägenheterna vid tändning. Problem som uppstår i samband med otillräckligt skorstensdrag kan kringgås med hjälp av en rökgasfläktlösning från exodraft.

exodrafts rökgasfläktslösningar för flera eldstäder innefattar en EBC20, en rökgasfläkt och tillbehör.

Read more
gas-keddel

Gas- och oljepannor

Luft är en obligatorisk del av förbränningsprocessen och resultatet kommer inte att bli bra om det inte finns någon reglering av lufttillförseln.

Skorstensdraget stimuleras av element som skorstenens bredd och höjd, förutom yttre påverkan som säsongsmässiga vindförhållanden och temperaturer. Det aktuella draget är inte nödvändigtvis detsamma som det alternerande draget från flera pannor.

Ett rökgasfläktsystem för en panna från exodraft reglerar draget och tar hänsyn till de varierande dragbehoven för pannan.

 

I olje- och gaseldade pannor är systemets effektivitet beroende av att korrekt drag uppnås.

Read more