tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo
Illustration of chimney fan mounted on top of a chimney

Eldstäder och Kaminer

Problem med att tända elden i en eldstad sker i en av fyra bostäder. Flera av de vanligaste problemen är:

Problem med att tända elden

Om du har problem med att tända elden kan det vara så att du använder felaktig ved eller att det finns brist på skorstensdrag.

Skorstensdrag orsakas av variationen mellan den låga yttertemperaturen och den höga skorstenstemperaturen. Det kan vara svårt att tända en eld om skorstenen inte nyttjats under en tid vilket då gör att skorstensmaterialet är kallt och skapar dåligt drag.

Ved som används för att tända elden måste vara torr och du måste börja med små bitar av trä när du tänder elden. Därigenom kommer elden att växa snabbt och utveckla den nödvändiga värmen för ett ordentligt skorstensdrag.

Read more
gas-ugn-illustration

Gaseldstäder

Gasdrivna förbränningssystem behöver ganska höga säkerhetsåtgärder. Sipprar gas ut kan det resultera i extrema bränder, förgiftning eller explosioner. Detta måste undvikas.

Rökgasfläktlösningarna från exodraft som är för gassystem består av flera system. De omfattar ett flödesmätarsystem, en rökgasfläkt, en servicebrytare, en Gastec-godkänd styrenhet och tillbehör.

exodraft erbjuder några olika rökgasfläktar för gas:

– RSHG med horisontellt utblås
– RHG med horisontellt utblås
– RSVG med vertikalt utblås

Read more
bio-kedel

Pannor/pelletsugnar

Pannor/pelletsugnar

En skorsten är perfekt för givna tillfällen. Men om en biobränslepanna fortfarande utnyttjas under året kommer det naturliga skorstensdraget inte alltid ge optimala förutsättningar för drift.

Den naturliga skorstensdraget varierar under året och om en biobränslepanna inte har tillräckligt med drag kan det resultera i problem såsom sot, svårigheter att tända, elden brinner ut eller att rökgasen inte drar ute genom skorstenen.

Read more