tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo

När vi får syn på köket i vår mycket omtyckta restaurang är det lätt att förstå viljan att upprätthålla så mycket kontroll över miljön som möjligt. Kommersiella köks ventilation är en viktig del av restaurangen eftersom det inte bara hjälper i köket utan även andra delar av lokalen.

Kontrollera lukter
Mat och matlagning skapar dofter som inte kan undvikas i ett kommersiellt kök, men ett lämpligt ventilationssystem kan hålla dessa lukter borta från att komma in i matsalen, baren eller andra områden där de kan vara obehagliga för gästerna. Installera en rökgasfläkt för storkök för att åstadkomma ett negativ undretryck i köket. Det kommer att hjälpa till att hålla dessa dofter borta.

Styra kökets temperatur och luftkvalitet
Kök kan vara en mycket obekväm miljö för de människor som arbetar i dem. Att förbereda och laga mat producerar rök, dimma, luftburna partiklar och lukter som kan irritera ögon och hud eller orsaka andningsproblem. Installera en rökgasfläkt för att effektivt eliminera irriterande luft samtidigt som du bidrar till att kontrollera temperaturen i hela köket.

Restauranger, storkök, barer, pubar och liknande ställer vanligtvis höga krav på att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.

Utnyttjande av vedeldade eller gasdrivna enheter gör att temperaturen överstiger 60°C mycket snabbt, som i allmänhet är den maximala temperaturen för ett traditionellt ventilationssystem.

I dessa fall är en exodraft-lösning motiverad. Baserat på vilken modell det handlar om kan systemet motstå en maximal temperatur på 500°C och släppa ut tusentals kubikmeter luft per timme på ett effektivt och säkert sätt.

Innehåll med hög fetthalt – sanera enkelt och snabbt

I köksmiljöer där stekning och grillning är vanligt kan avlagringar av fett ibland samlas i bland annat ventilationssystemet.

För att åstadkomma tillfredsställande sanitära förhållanden är regelbunden rengöring nödvändigt, vilket kan vara störande och resurskrävande i driften av köket.

En skorstensbrand kan hända om en skorsten inte rengörs regelbundet. Detta kan vara förödande, eftersom elden kan spridas utmed längden av skorstenen, eventuellt till och med leda till förstörelse av köket. Regelbunden sotning är väsentligt för en säker och ansvarsfull användning av skorstenen.

Utan effektiva rökgasfläktar för storkök kan matfett och rök orsaka smuts som byggs på, vilket kan kosta dig en massa pengar vid rengöring, bevarande, och reparation av skador på ditt kommersiella kök.

Om dessa områden inte konsekvent blir rengjorda kommer ansamlingen av fett byggas upp. Något som kan resultera i brandrisk, lukt som sprider sig till grannarna och nedsmutsning av takets yta. Ungefär en av tre restaurangbränder orsakas av fett och det är därför – om du letar efter en kvalitetsrökgasfläkt – som exodrafts GSV-rökgasfläkt finns till för att hjälpa dig med detta problem.

Med exodrafts unika rökgasfläktar för fett kan du kringgå dessa problem. GSV-rökgasfläkten från exodraft utvecklas så att fettet i rökgasen stannar kvar på stödplattan för rökgasfläkten. Detta fett kommer sedan åka in i en specialiserad behållare som kan renas efter behov genom en enkel och säker metod.

Fortsatt skorstensrengöring krävs, men GSV har utvecklats så att den med lätthet kan nås och desinficeras.

1. Rökgasfläkt
2. Arbetsbrytare
3. Styrenhet
4. GCB (Grease Collection Box)

In restaurants and commercial kitchens it is an advantage to have a chimney fan installed

    FÅ MER INFORMATION