tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo

Luft är en obligatorisk del av förbränningsprocessen och resultatet kommer inte att bli bra om det inte finns någon reglering av lufttillförseln.

Skorstensdraget stimuleras av element som skorstenens bredd och höjd, förutom yttre påverkan som säsongsmässiga vindförhållanden och temperaturer. Det aktuella draget är inte nödvändigtvis detsamma som det alternerande draget från flera pannor.

Ett rökgasfläktsystem för en panna från exodraft reglerar draget och tar hänsyn till de varierande dragbehoven för pannan.

I olje- och gaseldade pannor är systemets effektivitet beroende av att korrekt drag uppnås.

Skorstenen kan producera följande resultat om den inte regleras:

– En höjning av nivån för utsläpp

– Onödigt dyra bränslepriser

– En minskad livslängd av installationen

Ett rökgasfläktsystem från exodraft styr draget till den avsedda nivån och styrenheten ser till att den avsedda nivån uppnås.

Resultatet är en panna som regelbundet körs vid optimala, styrbara och konsekventa förhållanden.

chimney-draught-graph-uk

gas-keddel

    FÅ MER INFORMATION