tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo

Problem med att tända elden i en eldstad eller braskamin sker i en av fyra bostäder. Flera av de vanligaste problemen är:

Problem med att tända elden

Om du har problem med att tända elden kan det vara så att du använder felaktig ved eller att det finns brist på skorstensdrag.

Skorstensdrag orsakas av variationen mellan den låga yttertemperaturen och den höga skorstenstemperaturen. Det kan vara svårt att tända en eld om skorstenen inte nyttjats under en tid vilket medför att det blir dåligt drag.

Ved som används för att tända elden måste vara torr och du måste börja med små bitar av trä när du tänder elden. Därigenom kommer elden att växa snabbt och utveckla den nödvändiga värmen för ett ordentligt skorstensdrag.

Rök i vardagsrummet

Skorstensdraget är förmodligen inte tillräckligt om rök kommer från eldstaden/kaminen. Om du bor i ett hem med ett ventilationssystem eller en spisfläkt kan skorstenensdraget minskas.

Rök kan också sippra ut ur eldstaden om det finns en obalans mellan storleken på enheten och storleken på skorstenen. Det naturliga draget stimuleras av vädret och kan därför skilja sig åt.

Komponenter såsom höjden av skorstenen i proportion till höga byggnader eller liknande konstruktioner i området kan också påverka det naturliga draget negativt. I flera fall kan det utveckla kallras, vilket kan resultera i att rök kommer ut i ett rum.

Elden dör

Korrekt förbränning kräver konsekvent lufttillförsel. Det är skorstenens uppgift för att eliminera rök och skorstensdraget måste ge frisk luft i överensstämmelse med hur mycket rök eldstaden eller kaminen producerar.

Röklukt och sot problem

När sot samlas runt dörren till kaminen och du kan känna lukten är det på grund av otillräcklig förbränning. Problemet kan inträffa när du använder fuktigt bränsle, när du felaktigt justerar luftventilen eller om du saknar tillräckligt drag i skorstenen.

Rätt förbränning garanterar höga temperaturer och stadig lufttillförsel. Om du minskar lufttillförseln för fort kommer obrända partiklar och gaser producera illaluktande rök och sot.
Du använder inte eldstaden/kaminen korrekt

Ett rökgasfläktsystem från exodraft tillåter dig att reglera din skorsten.

Fläkten är placerad ovanpå skorstenen och utvecklar ett sug som tillåter rökgaserna att strömma ut från skorstenstoppen, i motsats till in i vardagsrummet.

Därför kan du reglera draget som krävs, så att du kan njuta av elden i din braskamin eller öppna spis utan bekymmer.

Illustration of chimney fan mounted on top of a chimney

    FÅ MER INFORMATION