tysk flag   engelsk flag   norsk flag   danish flag   finsk flag    australsk flag
exo-logo

Rökgasfläkt för lägenhetshus

Det finns många lägenheter där eldstäder inte kan användas på grund av otillräckligt drag.

De flesta väljer att inte använda sina eldstäder på grund av att kallras i skorstenar som ger illaluktande rök som kommer in i lägenheterna vid tändning. Problem som uppstår i samband med otillräckligt skorstensdrag kan kringgås med hjälp av en rökgasfläktlösning från exodraft.

exodrafts rökgasfläktslösningar för fler eldstäder innefattar en EBC24/10, en rökgasfläkt, och tillbehör.

Skorstenens tryck kan ändras på grund av:
– Ökad eller minskad temperatur i skorstenen

– Luftventilen eller kamindörren är stängd/öppen

– Ändringar i väder- och/eller vindförhållanden
Styrningen bestämmer hastigheten på rökgasfläkten så att tillräckligt drag i skorstenen tillhandahålls.

Det negativa trycket som skapas i skorstenen ser till att ingen dålig lukt eller rök kommer in till andra kanaler och lägenheter.

Detta stoppar problem med sot och röklukt i lägenheter. Du kan använda din eldstad utan restriktioner.

lejligheter

    FÅ MER INFORMATION